Huskeliste for utbyggingsinteresserte

Få tak i eksisterende tegninger for bygningen. Disse får du skaffet tilveie gjennom å ta kontakt med Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten.

La dine nærmeste berørte naboer i borettslaget se eventuelle nye  arkitekttegninger og  utbyggingsforslag.

Berører utbyggingen ytre naboer dvs. utenfor borettslaget må disse varsles med eget skjema som kan skaffes hos Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten

Papirene som foruten arkitekttegninger må inneholde besvarelse av nabovarsel, samt en kort beskrivelse av den endelige utbyggingen. Disse papirene sendes så til styret v/styreleder i borettslaget for nærmere styrebehandling. 

Representerer utbyggingen en godt synlig arealutvidelse må byggesaken etter klarsignal fra styret gå videre til borettslagets neste generalforsamling hvor det kreves minst 2/3 flertall før den til slutt ender opp hos Bergen kommune ved  Plan- og bygningsetaten for en ev. endelig godkjenning

Beboerne er selv ansvarlig for at det innhentes nødvendige byggetillatelser fra offentlige etater, og standardkontrakten skal være underskrevet av både utbygger og borettslaget før byggearbeidene kan igangsettes

Alle som bygger ut må inngå en kontrakt med borettslaget hvor forpliktelsene tydeliggjøres. Utbygging vil medføre økte vedlikeholdsutgifter for beboer som bygger ut. 

Adresse

Lyngheim Borettslag I
Hesjakollen
5142 FYLLINGSDALEN
Kart fra Gule Sider