Indre og ytre vedlikehold

Dører
Dørene må årlig smøres i hengsler og låser med vanlig låsolje, 556 spray eller annet egnet smøremiddel. 

Vinduer
Vinduene bør smøres i alle bevegelige deler samt i glideskinnene en gang i året.Viktig å male og behandle vinduer.

Ventiler
Alle ventiler som er tilknyttet ventilasjonsanlegget, så som baderomsventilen må rengjøres minst en gang pr. år. 
Rengjøring av ventiler er meget viktig med tanke på et godt innemiljø.

Kjøkkenviften
Kjøkkenviften skal alltid være tilkoblet og funksjonell. Ristene i kjøkkenvifta bør rengjøres i varmt såpevann gjerne med salmiakk en gang pr. måned. Rene rister er viktig for innemiljøet. Fett som kommer inn i vifta kan forårsake at motoren brenner opp. 
 

Innemiljø
For å opprettholde et godt inneklima er det viktig med rikelig friskluft.Spesielt badene må ha god utluftning.Her må ventilene stå åpne.
Lufting bør skje ved at man hurtig lufter gjennom store åpninger, så som dører og vinduer. Langvarig lufting gjennom vinduer som står på gløtt mesteparten av året  kan forårsake mugg og råte i vinduskarmen og verste fall i veggen under vinduet.  

Ved bruk av vedovn eller peis er det svært viktig med god trekk som vil forhindre røyknedfall.De som fyrer med oljefyr må sørge for at disse renses en gang i året.

Slukene
Slukene i bad, vasker, vaskerom etc. må holdes rene. Opphopning av vann rundt ett sluk kan påføre din egen  leilighet store skader. Det er viktig å etterfylle sluk som sjelden er i bruk med vann gjerne tilsatt f.eks. noen dråper soyaolje så ikke vannet så lett fordamper.
Tørre sluk med åpning rett ned i kloakken kan gi dårlig lukt i boligen.

Takrenner  
Det er svært viktig å holde nedløpspunktet på takrenna fri for løv o.l.

Trær/busker, som er plantet av de enkelte beboere langs stikkveier og gangstier, skal til enhver tid beskjæres/klippes, slik at ferdsel ikke hemmes. For øvrig oppfordres alle beboere om å ta ansvar for sitt umiddelbare nærområde. Dette betyr å klippe plen og luke litt på opparbeidet fellesarealer, som grenser opp mot ens egen lille «teig».

 

Gjeldende regler for felling av trær og busker

Felling, topping og tynning av trær på borettslagets fellesarealer skal søkes styret skriftlig. Med hjelp av merking og ev. skisser, skal det angis hvilke trær som ønskes felt eller toppet. Søknaden skal være begrunnet. Søker sender samtidig varsel om søknad til de husstander som grenser til det aktuelle området.

 

Adresse

Lyngheim Borettslag I
Hesjakollen
5142 FYLLINGSDALEN
Kart fra Gule Sider